बालसंगोपन योजना फॉर्म | Bal Sangopan Yojana Form

टीप – हा फॉर्म फक्त अहमदनगर जिल्ह्यासाठी आहे . आमचे प्रतिनिधी आपल्याशी संपर्क करतील.

विद्यार्थ्याची माहिती –  वय अट – १८ पेक्षा कमी , शाळेत पाहिजे , राष्ट्रीय बँकेत खाते पाहिजे,

इतर कागतपत्रे  – १. रहिवासी दाखल ,२- उत्पन्न दाखल , ३. शाळेचे बोनाफाईट , ४. पालक मयत असेन तर दाखला


× How can I help you?